• Doamnă Eleonora PRIPA, în calitate de președintă a Camerei de Comerț italo-moldavă, cum apreciați dinamica relaţiilor economico-comerciale dintre Republica Italiană și Republica Moldova?

Italia rămâne a fi unul din principalele state europene cu care Moldova întreține relații din cele mai diverse domenii: politic, economic, socio-cultural. Referindu-mă la relațiile economico-comerciale dintre Republica Italiană și Republica Moldova, se atestă o dinamică pozitivă, lucru dovedit și de datele statistice: dacă în anul 2020 Italia a fost al VI-lea partener comercial al Republicii Moldova, în anul 2021 Italia revine pe locul doi. Acest lucru este legat, în primul rând, de reluarea multor activități, de adaptarea la noile condiții de muncă și deplasare. În ultimul an, întreprinderile au adoptat diferite măsuri care le-au dat posibilitatea de a se conforma la noile imperative ale timpului și a-și continua activitatea.

Un alt factor pozitiv este apariția pe piață a noilor proiecte de investiții care necesită dedicație și implicare atât a agenților economici, cât și a instituțiilor precum este Camera de Comerț Italo-Moldava.

  • În Republica Moldova activează mai multe companii cu capital italian. În ce sectoare ale economiei regăsim cele mai multe firme cu acţionariat italian?

Într-adevăr, Moldova găzduiește mai multe companii italiene din sectoare foarte variate, cum ar fi, cele tradiționale, industria textilă, marochinăria și producerea încălțămintei, dar și industria agroalimentară. În ultimii zece ani se atestă o prezență tot mai mare a companiilor din sectorul producerii componentelor auto, dar și un interes pentru serviciile informatice, datorită specialiștilor bine pregătiți din acest domeniu și parcurilor IT, care pun la dispoziție un cadru fiscal convenabil pentru investitori.   

  • Care sunt principalele produse pe care Republica Moldova le importă din Italia şi ce produse exportă ţară noastră, în principal, către piaţă italiană?

Italia este un producător și exportator însemnat de produse chimice, farmaceutice, mijloace de transport, textile, îmbrăcăminte, dar și de produse alimentare de înaltă calitate. Italia este, la fel, unul din statele cu tehnologii dezvoltate în diferite domenii industriale, oferind utilaje și soluții tehnologice performante, de exemplu, pentru industria alimentară, zootehnie, industria de construcție. Tot datorită producătorilor italieni de puieți, în Moldova avem mai multe grădini intensive de meri, aluni, pruni, cireși etc.  Toate acestea le regăsim în lista de produse care sunt importate de Moldova din această țară. Dacă primul grup de produse servește pentru consumatorul final, și, în acest caz, este vorba de un consum continuu, atunci al doilea grup de mărfuri, au, poate, o cotă mai mică, dar importantă ca valoare pentru dezvoltarea economică a Republicii Moldova.

Și acum despre exporturile Moldovei către Italia. Fiind vorba de un stat cu o populație de peste 60 mln. de locuitori, Italia reprezintă o piață mult râvnită de mai mulți exportatori din diferite colțuri ale lumii. Conform statisticii Moldova se regăsește pe locul 77 dintre statele care exportă mărfuri către Italia, dar oricum avem o cifră de afaceri considerabilă de circa 0,3 mlrd. dolari.  

Produsele moldovenești exportate în Italia pot fi divizate pe cinci categorii de bază. Evident că principalele produse exportate sunt produsele de îmbrăcăminte și încălțăminte, ținând cont de faptul că majoritatea investitorilor italieni sunt anume din aceste sectoare, iar Moldova tradițional a avut atât structurile necesare, cât și personal pregătit în acest domeniu. Urmează produsele agroalimentare neprelucrate (grâu, porumb, semințe de floare-soarelui) și produse procesate, aici ne referim la uleiul de floarea-soarelui, nucile uscate. O cotă însemnată ocupă produsele industriale, cum ar fi cablajele, articole pentru transport și ambalare, și încheie această listă produsele de marochinărie, mai exact producerea valizelor.

  • Cum apreciază investitorii italieni Republica Moldova? Cadrul fiscal, unul foarte important în acest context, este atractiv?

Republica Moldova rămâne a fi atractivă pentru investitorii italieni, datorită mai multor factori, inclusiv și cel fiscal. Aici aș mai dori să evidențiez, că modificările legislative, promovate activ în ultimii ani creează un cadru transparent și facilitează mult diferitele activități pe care doresc să le promoveze întreprinzătorii italieni în Moldova. Digitalizarea procedurilor din cadrul autorităților publice duc la eliminarea unor impedimente serioase. Deschiderea din partea autorităților locale către un dialog constructiv, la fel își aduc roadele sale. Vedem cum periodic se organizează diferite mese rotunde și întâlniri (inclusiv online) pentru a face o prezentare a condițiilor oferite investitorilor și acest lucru ne bucură mult, deoarece vedem o dinamică și o încercare de a depăși criza creată de pandemia COVID-19.      

  • În ce mod a fost afectat comerţul dintre cele două ţări de criza produsă de pandemia de Covid 19? Ce strategie au adoptat companiile cu acţionariat italian pentru a trece peste această criză?

Comerțul bilateral nu și-a schimbat substanțial structura, mai degrabă au fost afectate volumele căci dacă tradițional Italia era al doilea partener comercial după România, atunci în anul 2020 Italia a fost pe locul patru. Acum situația a revenit la normal.

Criza i-a afectat pe toți într-o măsură mai mare sau mai mică, unele întreprinderi au reușit să se adapteze la condițiile noi, alții au fost nevoiți chiar să închidă afacerea.

Cât privește strategiile, ele au fost adoptate în dependență de sector, volum de lucru și capacitatea întreprinderii de a se confrunta cu o provocare majoră, cum a fost pandemia.

Un exemplu plauzibil, pot fi întreprinderile care produc componente auto, în perioada crizei, în afară de faptul că au sistat producerea, s-au ciocnit cu o cerere scăzută de produse. În condițiile apărute au fost nevoiți să introducă mai multe schimbări, inclusiv să lucreze cu un orar redus, dar fără a reduce personalul. La momentul dat situația s-a îmbunătățit substanțial, iar unii chiar intenționează să se extindă.      

  • Care este rolul Camerei de Comerţ italo-moldavă în relaţiile economice bilateriale?

Noi am fost întotdeauna un suport pentru investitorii care doresc să deschidă o afacere în Republica Moldova. Acordăm asistență juridică, contabilă și în sectorul vamal. Facem cercetări de piață, căutăm parteneri locali și personal, pentru a facilita penetrarea agenților economici italieni pe piața Moldovei. Aceste acțiuni sunt foarte importante la început de cale, deoarece permit de a adopta strategii corecte de dezvoltare a afacerii.

Este adevărat că, uneori, entuziasmul care îl vedem în ochii unor întreprinzători scade după o primă discuție cu noi, dar suntem obligați, în afară de facilitățile și oportunitățile care sunt prezente în Moldova, să le vorbim și despre obstacolele pe care le poate întâlni. Ne dorim să facem tot posibilul ca investitorii să primească serviciu la nivel pentru a lua o decizie justă și echilibrată. Ne este foarte plăcut și ne vedem obiectivul atins când vedem întreprinderi care s-au deschis cu suportul nostru și care după zeci de ani continuă să activeze.  

De asemenea, participăm la prezentarea R. Moldova la diferite conferințe și expoziții. Acordăm suport întreprinderilor locale pentru a ajunge pe piața Italiei, prin organizarea de întâlniri cu potențiali parteneri și participarea la expoziții. Considerăm că expozițiile își au un rol important în stabilirea relațiilor economico-comerciale și în acest sens avem foarte multe exemple pozitive.

  • În  luna noienbrie ați organizat un eveniment privind dezvoltarea capacităților de export pe malurile Nistrului. Care au fost obiectivele acestui  master-class practic?

A fost un eveniment organizat de Camera Italo-Moldavă cu suportul financiar al Guvernului Marii Britanii, Ambasadei Suediei în Moldova și UNDP Moldova. Scopul acestuia a fost de a prezenta noi oportunități în dezvoltarea afacerilor și comerțului moldo-italian pe ambele maluri ale Nistrului. În cadrul acestui master-class au fost invitați ca vorbitori reprezentanții instituțiilor care participă activ la dezvoltarea relațiilor economice interstatale, în special, reprezentantul Ambasadei Republicii Moldova în Italia, Secretarul pe domeniul economic Mihaela Gorban, Managerul de Proiect AdTrade PNUD Moldova, Dumitru Udrea, precum și agenți economici din diferite sectoare care au făcut o prezentare atât a afacerilor sale, cât și a noilor perspective care se deschid pentru unele afaceri în condițiile actuale din statele noastre.

Obiectivul acestui master-class a fost de a identifica cerințele în stabilirea relațiilor comerciale în explorarea pieții Italiei pentru produsele moldovenești. Ținem cont că este vorba de o piață cu peste 60 de mln de consumatori care au cerințe foarte diversificate, destul de înalte, în ceea ce privește securitatea sanitară și comoditatea etc. Conform statisticilor, consumurile în Italia cresc constant în fiecare an cu 1,6%, iar importurile – cu 4,6%. Corespunzător Moldova are posibilitatea de a se adapta pentru a face față provocărilor acestei pieți. Producătorii moldoveni când inițiază o astfel de afacere trebuie să-și evalueze bine potențialul său de producere și de export, să pregătească oferte de preț echilibrate și să studieze bine condițiile de piață în care se vor regăsi.

Instituțiile nominalizate mai sus sunt întotdeauna la dispoziția oamenilor de afaceri pentru suport în teritoriul italian. O recomandare care a fost dată, este consultarea platformelor online și participarea la expoziții sectoriale, unde deja cu suportul Camerei de Comerț Italo-Moldave se pot organiza prezentări și întâlniri de afaceri.Am rămas satisfăcuți de rezultate, deoarece deja în cadrul evenimentului au început discuțiile aprinse, sperăm cu o continuitate în viitor. Aș dori să aduc încă o dată mulțumiri tuturor participanților la acest eveniment pentru că la succesul acestuia au contribuit toți împreună și fiecare în parte.