Cadrul juridic bilateral constituit din 42 de  tratate bilaterale, în diverse domenii de cooperare: politic, comercial-economic, cultural-ştiinţific, tehnologiilor informaţionale, sănătăţii, juridic, transporturilor, precum şi în domeniul migraţiei, activitatea în  Republica Moldova a 1399 de întreprinderi cu capital italian, și nu în ultimul rând, cea mai mare comunitate de moldoveni din țările UE aflați în Italia, contribuie la menținerea unor relații de colaborare armonioase. La unele aspecte se referă ambasadorul țării noastre la Roma, Anatolie URECHEANU.

Excelență, ce loc ocupă cooperarea comercial-economică în agenda priorităților stabilită pe termen scurt și mediu? Este cunoscut faptul că Republica Italiană reprezintă un partener strategic pentru Republica Moldova, atât la capitolul schimburilor comerciale cât și la volumul investițiilor. În ultimii ani Italia s-a situat stabil pe locul patru printre partenerii cu care Republica Moldova are relații comerciale, fiind una dintre principalele piețe la exportul de mărfuri din țara noatră. De menționat în context și faptul că în Republica Moldova sunt înregistrate circa 1400 de întreprinderi cu capital italian, astfel Italia situându-se pe locul doi după numărul întreprinderilor cu capital străin. Pornind de la aceste date, este evident că una din prerogativele de bază ale mandatului meu este intensificarea relațiilor comercial-economice moldo-italiene. Pe termen scurt ne-am propus un șir de acțiuni cu caracter economic în principal pe 3 direcții, precum fortificarea cadrului juridic în domeniu, promovarea afacerilor și produselor moldovenești, precum și atragerea investițiilor în economia țării noastre. La moment, activitatea Ambasadei nu doar în domeniul relațiilor comercial-economice, este pe teren virtual, ceea ce are și avantaje, dar și dezavantaje. Până la urmă însă, cum se zice ”interesul poartă fesul”, și dacă vom reuși să interesăm partenerii italieni, vom depăși și aceste dificultăți. Rolul Ambasadei pe dimensiunea dezvoltării relațiilor comercial-economice este în principal o activitate  de promovare, care trebuie să coaguleze eforturile tuturor structurilor de profil și a oamenilor de afaceri din ambele state.

Ambasada Republicii Moldova la Roma este acreditată și la unele structuri internationale, cum ar FAO, IFAD, WFP. Ce prevede cooperarea cu aceste agenții specializate? Ce programe importante în domeniul agriculturii, să zicem, au fost implementate în țara noastră cu sprijinul instituțiilor menționate. În colaborare cu aceste structuri internaționale sunt în derulare numeroase proiecte de dezvoltare și susținere a sectorului agricol, dezvoltării rurale, a mediului înconjurător cu rezultate concrete pentru cetățenii din țara noastră. Asistența FAO în Moldova se desfășoară prin intermediul Programului Cadru de țară, care a fost extins până în anul 2022. Pe parcursul ultimilor 4 ani au fost realizate un număr important de activități cu susținerea FAO, printre care am putea remarca: introducerea și implementarea managementului integrat al protecției plantelor; crearea sistemului de menținere și dezvoltare a resurselor genetice vegetale și animale; consolidarea capacitaților instituțiilor naționale în promovarea exporturilor produselor agroalimentare, etc.. În ceea ce privește cooperarea cu IFAD, vreau să precizez că asistența din partea acestei structuri este prevăzută în Programul de oportunități strategice pentru Republica Moldova pentru anii 2019-2024 (COSOP), care prevede finanțarea proiectelor de investiții în agricultură, accentul fiind pus pe inovații, implicarea tinerilor, sporirea rezistenței la schimbările climatice, reducerea sărăciei în mediul rural. Începând cu anul 2000 şi până în prezent, Guvernul Republicii Moldova a semnat 8 acorduri de finanțare cu IFAD cu un portofoliu de 143.6 milioane dolari SUA, dintre care 21,9 milioane dolari SUA au constituit granturi nerambursabile. Ca întotdeauna, vom depune eforturi pentru a consolida cooperarea practică cu FAO, IFAD și WFP, rolul Ambasadei în raport cu aceste structuri fiind unul de coordonare, de asistență și interconexiune diplomatică, de formare a agendei și bineînțeles de informare.

Situația de pandemie cum a afectat schimburile-comercial economice dintre Republica Moldova și Republica Italiană în primele 9 luni ale anului și care domenii au fost mai mult afectate în acest context? Perturbarea circuitelor de aprovizionare cu materie primă și producție finită, inclusiv a transportului, disfuncționalitatea logistică, reducerea cererii partenerilor italieni și cererea internă mică au încetinit comerțul bilateral în această perioadă dificilă. Conform datelor statistice oficiale, comerțul exterior al Republicii Moldova cu Republica Italiană a înregistrat în perioada ianuarie-septembrie 2020 o cifră de afaceri de 401.3 milioane dolari SUA. Printre sectoarele cele mai afectate putem evidența cel al industriei ușoare, fashion, producerea încălțămintei, componentelor automobilistice, cablajelor, turismului, transportului ș.a. Cu toții am devenit martorii unor schimbări majore în modele de afaceri ale companiilor atât în Republica Moldova cât și în Republica Italiană, reconceptualizarea strategiilor de marketing, trecerea masivă la platformele virtuale, promovarea comerțului electronic, digitalizarea proceselor de producere. Pandemia de Covid-19 a schimbat lumea afacerilor și de capacitatea de adaptare la modele noi de interacțiune, de promovare va depinde cooperarea viitoare pe această dimensiune. Drept exemplu, aș menționa că unele companii din industria ușoară, confruntându-se cu problemele provocate de criza pandemică, în perioada carantinei și-au reprofilat procesul de producție pe cel al măștilor și echipamentelor medicale de protecție. Evident că sunt preocupat ca relațiile comercial-economice moldo-italiene să revină la dinamica de creștere de până la pandemie, valorificând potențialul oferit de Acordul de Asociere și cel de Comerț Liber Aprofundat și Cuprinzător cu UE. Ambasada va susține și în continuare  proiectele concrete ale mediului de afaceri din ambele țări, dar în același timp va pune accentul  și pe  promovarea obiectivelor turistice ale țării noastre care are un patrimoniu natural, cultural, gastronomic încă neexplorat.

Ați avut deja mai multe întrevederi cu reprezentanți ai mediului de afaceri italieni, discutând și despre eventuale investiții. Italienii în ce domenii ar fi interesați să investească? În această perioadă de mandat, am avut mai multe întrevederi la ministerele de profil, cu reprezentanți ai mediului de afaceri italian, inclusiv cu conducerea Camerei de comerț italo-moldave, reprezentanții Confederației naționale a artizanilor și întreprinderilor mici și mijlocii din Italia, Confeuropa Moldova, Confederației Generale în Agricultură din Italia (Confagricoltura), etc. Acestea au avut scopul de a evalua  impactul  pandemiei asupra mediului de afaceri din ambele țari și a comerțului bilateral moldo-italian în anul curent și de a găsi soluții practice pentru relansarea schimburilor comercial-economice și a investițiilor reciproce. Ca urmare, pentru următoarea perioadă, avem planificate un șir de acțiuni de promovare a produselor moldovenești  și de atragere a investițiilor. Un eveniment benefic în acest sens sperăm să fie webinarul de prezentare a oportunităților de afaceri și proiectelor concrete în domeniul agriculturii pe care î-l pregătim în cooperare cu partenerii de profil din Italia.

Comunitatea moldovenilor din Italia este cea mai numeroasă din țările UE. Probabil unii dintre ei s-au afirmat și în domeniul afacerilor. Ar fi aceștia să-și extindă afacerile și acasă, în Republica Moldova? Conform datelor prezentate de autoritățile italiene, comunitatea moldovenească ocupă locul 10 printre comunitățile de cetățeni extra comunitari prezenți în Italia. La 1 ianuarie 2019, erau înregistraţi circa 130 000de cetățeni moldoveni care dețineau un permis de ședere valabil în Italia. Dacă însă am lua în calcul și pe originarii din Republica Moldova care dețin cetățenia unui stat UE, această cifră s-ar dubla. Comunitatea moldovenească, care în marea ei majoritate s-a integrat admirabil în societatea italiană, a devenit cunoscută și apreciată de localnici și a creat un liant interuman între cele două țări. Astăzi diaspora reprezintă un factor important de consolidare a relațiilor bilaterale moldo-italiene. Că lucrurile stau anume așa m-am convins în cadrul întrevederilor mele oficiale, acesta fiind un subiect de referință. Este un exemplu în acest sens și webinarul  organizat la  începutul lunii septembrie de Ministerul Muncii și Politicilor Sociale al Italiei dedicat în exclusivitate comunității moldovenești. Pe plan economic, o dovadă în acest sens și este numărul de întreprinderi individuale înregistrate de cetățenii moldoveni (5516 de titulari). Majoritatea activează în domeniul construcțiilor – 49,6%, comerț și transport – 13,0 %  și cel al serviciilor – 7,3%.  Ca să-i susținem, noi ca Ambasadă, ne-am propus crearea unei platforme destinate antreprenorilor originari din Republica Moldova pentru a putea promova serviciile oferite de aceștia. Pentru început am lansat un chestionar menit să ne ajute la consolidarea  grupului oamenilor de afaceri moldoveni din Italia. Când vorbim de diaspora moldovenească din Italia, trebuie să înțelegem că această comunitate numeroasă își perpetuiază existența între țara de origine și cea de adopție și nu concepe să-și lege  viitorul doar strict de una din cele două țări. Unii s-au stabilit definitiv în Italia, dar păstrează o legatură stânsă cu Republica Moldova, alții se întorc acasă, dar păstrează relația lor cu Italia. Pentru noi, ca Ambasada, este important ca diaspora să simptă că Guvernul, prin demersurile sale externe, politicile sociale și programele de dezvoltare, î-i susține în eforturile de ași făuri o situație mai bună, fie în Italia, fie în Republica Moldova. Pe de altă parte, sunt convins că revenirea acasă a moldovenilor aflați peste hotare, dacă ar fi să se întâmple, ar putea contribui foarte mult la dezvoltarea țării. Sunt numeroase cazuri în care după o perioadă de trai în Italia, persoanele au revenit în Republica Moldova și datorită experienței și cunoștințelor acumulate aici au lansat afaceri de succes, contribuind prin bunăstarea lor individuală, la bunăstarea generală. Intergarea lor socială însă, este o preocupare la nivel de stat, mai ales că numărul celor plecați este destul de mare.Un Program economic implementat de Guvern care oferă șansa creării unei afaceri la revenirea acasă este Programul “PARE 1+1”. Totodată, există mai multe programe economice guvernamentale pentru doritorii să devolte activitățile antreprenoriale precum “ Femei în afaceri”; “ Start pentru tineri”; “Ecologizarea ÎMM” etc, gestionate de Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM). A-și menționa  în context și programele guvernamentale, implementate de către Cancelaria de Stat prin intermediul Biroului Relații cu Diaspora precum de exemplu este Diaspora Engagement Hub. În raport cu diaspora, se vede clar că ponderea acesteia este în creștere, că această situație va fi de lungă durată și cere din parea autorităților o interacțiune permanentă, inovativă și transparentă.