Ambasadorul Republicii Italiene Lorenzo Tomassoni a prezentat copia scrisoare de acreditare

367

Pe data de 9 aprilie 2021, la Chișinău, Secretarul de stat Dumitru Socolan la primit în audiență la Ministerul de externe pe ambasadorul Republicii Italiene, Lorenzo Tomassoni în vederea prezentării copiilor scrisorilor de acreditare. Pe durata dialogului a fost efectuat un schimb de opinii cu privire la cooperarea bilaterală, evoluțiile în implementarea Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană, agenda de reforme a Republicii Moldova. Dumitru Socolan a exprimat aprecierea părții moldovenești pentru deschiderea constantă față de aspirațiile europene ale Moldovei și sprijinul necondiționat oferit în implementarea reformelor. Dialogul a vizat evoluția relațiilor politice în cadrul parteneriatului consolidat existent între ambele ţări, dezvoltarea, în continuare, a cooperării bilaterale în domeniile economic, cultural şi social, fiind punctată agenda acțiunilor prioritare pentru aprofundarea acestora. Rolul important al comunității moldovenilor din Italia în viața social-economică și culturală a acestei țări, precum și asigurarea cadrului juridic bilateral menit să creeze condiții propice pentru viața și activitatea concetățenilor moldoveni, a constituit un subiect distinct al întrevederii.