ACIM, Camera de Comerţ Moldo-Italia, a fost constituită în martie 2005 de un grup de antreprenori italieni, care operează de careva timp in Republica Moldova, cu obiectivul de a susţine şi a asista întreprinderile.
Scopurile principale ACIM sunt:
Promovarea şi intesificarea relaţiilor comerciale, financiare, culturale şi raporturile de colaborare economico-tehnice între întreprinderile italiene şi întreprinderile din Republica Moldova în sectoarele industriei, comerţului, agriculturii, activitatea auxiliare şi de out-sourcing;
Culegerea, elaborarea şi difuzarea noutăţilor şi datelor actualizate privind situaţia economică şi socială atît în Italia cît şi în Moldova;
Dobîndirea, analizarea şi difuzarea informaţiilor cu caracter normativ, juridic şi al altor relaţii indicate mai sus, în special privind regulamentul vamal, valutar şi fiscal în vigoare în Italia şi în Moldova.
Organizarea adunărilor, seminarelor şi întîlnirilor între agenţii economici din Italia şi Republica Moldova, promovarea şi organizarea cursurilor de formare, calificare, si actualizare profesională, pentru lucrători, cadre menageriale şi antreprenori din Italia şi Republica Moldova;
Dezvoltarea activităţii de propagandă, asistenţă, de protecţie a asociaţilor şi oricare altă iniţiativa utilă pentru atingerea scopurilor sociale.

În luna septembrie  2004 a fost semnat la Chişinău între Unioncamere  (Asociaţia Naţională a Camerelor de Comerţ Italiene), reprezentată de către avocatul Pietro Baccarini şi  Camera de Comerţ a Republicii  Moldova reprezentată de către Preşedintele Gheorghe Cucu, un Acord care  prevedea crearea unei Camere mixte Italo-Moldave.

Ca urmare a acestui acord în luna martie 2005 la Faenza un grup de antreprenori italieni, care activau de careva timp în Republica Moldova, a constituit  A.C.I.M. – Asociaţia pentru Comerţ Italo-Moldavă şi cu această ocazie au fost desemnaţi Preşedintele ing. Giovanni Bentini şi Secretarul doct. Vittorio Ghinassi.

În aprilie 2008 ACIM  a fost recunoscută  oficial de Guvernul Italian în calitatea sa de  Cameră de Comerţ Italo-Moldavă, recunoaştere care a sigilat efortul depus pentru promovarea şi dezvoltarea relaţiilor de colaborare între cele două ţări.

În iulie 2010 Camera de Comerţ Italo-Moldavă a obţinut înregistrarea oficială în Moldova a propriului Sediu de Reprezentanţă, unde responsabilul este D-na Eleonora Pripa.

Actualmente Preşedintele Camerei de Comerţ Italo-Moldave este desemnat D-l  Sergio Capatti, iar Secretar General este D-na Eleonora Pripa.

Scopurile principale ale Camerei de Comerţ Italo-Moldave sunt:

  • promovarea şi intensificarea relaţiilor comerciale, financiare, culturale şi relaţiile de colaborare economico-tehnică între întreprinderile italiene şi întreprinderile din Republica Moldova în sectoarele industriei, comerţului, agriculturii, activităţilor auxiliare şi terţiar;
  • culegerea, elaborarea şi difuzarea noutăţilor şi datelor actualizate privind situaţia economică şi socială atît în Italia cît şi în Moldova;
  • dobîndirea, analizarea şi difuzarea pentru asociaţi a informaţiilor cu caracter normativ, juridic cu privire la schimburi, investiţii şi alte relaţii indicate mai sus, în special privind regulamentul vamal, valutar şi fiscal în vigoare în Italia şi în Moldova;
  • organizarea adunărilor, seminarelor şi întîlnirilor între agenţii economici din Italia şi Republica Moldova, promovarea şi organizarea cursurilor de formare, calificare şi dezvoltare profesională, pentru lucrători, manageri şi antreprenori din Republica Moldova şi Italia;
  • desfăşurarea activităţii de promovare, asistenţă, de protecţie a asociaţilor şi oricare altă iniţiativa utilă pentru atingerea scopurilor sociale.

În cei peste opt ani de activitate Camera de Comerţ Italo-Moldavă a însoţit în Republica Moldova aproximativ o sută de companii, dintre care multe şi-au început apoi propria activitate în ţară, a participat la numeroase Expoziţii cu standuri colective şi individuale, a organizat misiuni, a participat la numeroase proiecte, ca lider şi ca partener, printre care:

domeniul agricol: Proiectul MoldagroFood

domeniul energiei din surse regenerabile: Proiectul SEA Sistems for Energy Authonomy în colaborare cu AREA Copparo

domeniul drepturilor femeilor: Proiectul Donne in Moldova (Femeile în Moldova)

domeniul serviciilor de consultanţă pentru întreprinderi: Proiectul IMAC în colaborare cu ACCOA şi Proiectul “Rete dei Consulenti” (“Reţeaua de Consultanţi”) cu susţinerea a  Unioncamere Nazionale, etc.