La 4 mai 2012, Ambasadorul Aurel Băieşu a efectuat o vizită de lucru în regiunea Emilia Romagna din nordul Italiei. La invitaţia dlui Sergio Capatti, Preşedintele Camerei de Comerţ Italo-Moldavă ACIM, domnia sa a participat la Adunarea Generală a Asociaţilor acestei instituţii, în cadrul căreia a fost prezentat raportul de activitate pentru 2011, precum şi  aprobat bilanţul pe exerciţiul pentru anul respectiv, fiind trasate principalele direcţii de activitate pentru anul 2012.

În raportul său dl Capatti a relatat că relaţiile de schimb şi de cooperare între Italia şi Moldova au înregistrat în 2011 o creştere. Interesul companiilor italiene faţă de Republica Moldova rămâne în continuare la un nivel înalt, susţinut de existenţa unui număr important de cetăţeni moldoveni în Italia, în special în regiunile centrale şi de nord, care constituie un punct de legătură foarte puternic între cele două ţări. Evident, relaţiile bilaterale sunt afectate de criza globală, dar în unele aspecte acest lucru poate fi un avantaj, deoarece creşte interesul companiilor italiene pentru descentralizarea producţiei în alte zone geografice, cum ar fi Republica Moldova, care este aproape de Italia nu numai din punct de vedere geografic, dar şi cultural. Scopul declarat este de a realiza până în 2013 un schimb comercial-economic anual în valoare de un miliard de euro. Un impuls puternic pentru creşterea volumului afacerilor ar putea fi dat de semnarea Acordului de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător între Republica Moldova şi UE.

Printre  principalele direcţii de activitate a Camerei de Comerţ Italo-Moldave pentru anul 2012, pot fi menţionate: crearea unui consorţiu de garanţie colectivă (Consorzio Fidi) pentru a susţine întreprinderile şi proiectele lor; definitivarea Proiectului Dezvoltare Italia pentru promovarea creării unui centru de coordonare a activităţii tuturor subiecţilor italieni prezenţi în Republica Moldova; definitivarea unui proiect de inovare a parcului de maşini din Moldova în sectorul agricol şi de prelucrare a produselor agro-alimentare;  elaborarea unui proiect destinat activării întregului lanţ a producţiei legumicole în Moldova (de la cultivare pînă la exportul în Italia); punerea în aplicare a proiectului SEA – Sistemul de autonomie energetică – pentru implementarea sistemului de gestiune energetică a teritoriului; dezvoltarea filierei uleiului vegetal în scop energetic prin  implementarea Proiectului Bioenergia; definirea şi punerea în aplicare a proiectului Vezza Group în Republica Moldova pentru crearea unei companii de import-export, în calitate de platformă logistica pentru pătrunderea pe piaţa rusă, în special, şi pe piaţa de Est, în general; organizarea misiunilor individuale şi colective ale oamenilor de afaceri italieni în Republica Moldova.

[cml_media_alt id='7857']OLYMPUS DIGITAL CAMERA[/cml_media_alt]

În cadrul dialogului purtat cu oficialii ACIM dl Aurel Băieşu a subliniat importanţa amplificării activităţii instituţiei în dezvoltarea relaţiilor comercial-economice dintre cele două ţări, exprimînd speranţa că susţinerea cooperării bilaterale a oamenilor de afaceri va contribui şi în viitor  la intensificarea şi diversificarea acestor relaţii.

De asemenea, dl Ambasador Aurel Băieşu a avut o întrevedere cu autorităţile şi cu reprezentanţii mediului de afaceri din regiunea Emilia Romagna, în particular cu dl Gian Carlo Muzzarelli – Consilier pentru activităţi de producţie Emilia Romagna; dl Mark Capodaglio – Şeful Direcţiei Relaţii Internaţionale Emilia Romagna; dl Ruben Sacerdoti – Şeful serviciului regional pentru internaţionalizarea întreprinderilor; Sergio Capatti – Preşedintele „ACIM Camera de Comerţ Italo-Moldavă”; Gian Pietro Zannoni – Vice-Preşedinte al ACIM/Grupul Venetos Moldova;  Pietro Baccarini – Delegat Unioncamere Sec. Camere Mixte, Vittorio Ghinassi Secretarul Camerei de Comerţ Italo Moldave ACIM şi Eleonora Pripa repreyentantul ACIM în Moldova. La reuniune au participat şi reprezentanţi ai unor importante întreprinderi din diferite sectoare economice din regiunea Emilia Romagna.

În cadrul reuniunii Şeful Misiunii a făcut o prezentare a situaţiei în domeniul investiţiilor şi oportunităţilor de afaceri în ţara noastră, acordînd o atenţie aparte situaţiei politice şi economică din Republica Moldova şi subliniind interesul reciproc faţă de consolidarea parteneriatelor la nivel regional. Atît reprezentanţii autorităţilor regionale, cît şi oamenii de afaceri au manifestat un viu interes pentru dezvoltarea relaţiilor comercial-economice dintre cele două ţări. Unii dintre aceştia au expus idei şi propuneri pentru anumite proiecte concrete de colaborare. La finalul întrevederii, participanţii au opinat în favoarea continuării dialogului iniţiat şi a dezvoltării contactelor cu autorităţile şi cu întreprinderile din regiune.

 

 

 

 

 

Leave a Comment